Describing the weather in Sesotho.
 • It's hot today
 • Ho a chesa tsatsing lena
 • → / Hwah chay-sah tsah-tsing lay nah /
 • It's cold today
 • Ho a bata tsatsing lena
 • → / Hwah bata tsah-tsing lay nah /
 • It's windy
 • Ho moea
 • → / Ho mo-eeyah /
 • It's raining
 • Pula e ea na
 • → / Poo-lah eeyah nah /
 • It's warm
 • Ho futhumetse
 • → / Ho foo-too-may-tsay /
 • It's snowing
 • Lehloa lea khetheha
 • → / /

Seasons of the year in Sesotho.

 • Summer
 • Hlabula
 • → / /
 • Autumn
 • Hoetla
 • → / /
 • Winter
 • Mariha
 • → / Maria /
 • Spring
 • Selemo
 • → / /

Learn Sesotho Online - LearnSesotho.com